top of page

KİTLESELLEŞMİŞ BİR SINIR SİLİCİ İDEOLOJİ OLARAK "MALUM" İDEOLOJİ (3. bölüm)


"Malum sözcük" Neyin Kısaltmasıdır?

Malum sözcük, lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel sözcüklerinin ilk harflerinin kısaltmasıdır. Yaygın kullanımıyla "malum sözcük" olarak bilinse de bu harflere gittikçe daha fazla eklemeler olmuş ve en uzun kullanımıyla LGBTTQQIAAP hâline gelmiştir (44).

LGBTTQQIAAP’nin açılımı şöyledir:

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Transexual, Queer, Questioning, Intersex, Asexual, Allies, Pansexuels (45).

 (43)

L (Lezbiyen): Kadınları çekici bulan kadın.

G (Gey): Erkekleri çekici bulan erkek.

B(Biseksüel): Hem erkeği hem kadını çekici bulan kişi.

T (Transgender): Toplumsal cinsiyet kimliği biyolojik cnsiyetinden farklı olan kişi.

T (Transseksüel):

Q (Queer): Kendini heteroseksüeliteyle tanımlamayan ya da belirli bir cinsiyete ait hissetmeyen. Bir çok kimliği kapsayan şemsiye terim.

Q (Questioning): Kendi cinselliği hakkında şüpheli olanlar.

I (İnterseks): Ne erkek ne kadın olarak doğanlar.

A (Aseksüel): Cinsel ilişki ihtiyacı hissetmeyenler.

A (Allies): LBGTTQQIAAP dostu olanlar.

P (Pansexuels): Her cinsle olabilme hakkı talep edenler (46).

*

 “Henüz tanımlanmamış cinsiyetleri” de kapsamak için zaman zaman “LGBT+”,  “LGBTQ+” ya da “LGBTQIA+” şeklinde de kullanılmaktadır. Bu harfler zaman içinde giderek artmaktadır. Örneğin son zamanlarda hem feminen hem maskülen ruh taşıyan kişileri de tanımlayan “two spirit (iki ruh)” da bu harflere dâhil olmuş ve bu kısaltma LGBTQQIP2SAA olarak da kullanılmaktadır (47).

Bu tanımlama, insanları cinsel yönelimlerine göre bile değil cinsel yönelimlerinin alt, daha alt, daha da alt kimliklerine göre milyonlarca parçaya bölmektedir. Panseksüel ile biseksüel gibi oldukça örtüşen iki tanım bile ayrıştırılmış ayrı ayrı tanımlanmaktadır.

Malum hareket istikrarlı bir şekilde sürekli kimlik üretmektedir.

Mikrokimliklerin cinsellik alt başlığında üretilen kimliklerin esas aldığı şey, kişinin cinselliğini kimle yaşadığıdır.

*

Örnek olsun diye düzcinseller (heteroseksüeller) için bu detayda cinsel ayrımlar yaptığımızı düşünelim:

“Misyoner pozisyonu sevenler”, “dogstyle hayranları”, “derin birleşme fobikler”, “orgazm olurken ses çıkarıcılar”, “memeemiciler”, “oral seks sevicileri”, “69 sevenler", “2 dk’dan erken boşalıcılar", “Orgazm olamayıcılar", “çoklu orgazm olucular", “şaplak sevenler” vs.Liste bu şekilde uzar giderdi.

*

Bu akışkan cinsiyet başlıkları hatta cinsiyet yelpazesinin bir aralığı bir insanın kimlik tanımı olabiliyorsa yukarıda heteroseksüeller için yapılan varsayımsal sınıflama niçin olmasın?

Heteroseksüeller için yapılmayan böyle bir ayrım niçin LGBT+ lar için yapılmaktadır?

Karşı bir görüş olarak bu sayılanların hiçbirinin bu özelliklerinden ötürü baskı görmediği söylenebilir. Ancak buradaki tanımlar baskı görmeleri üzerinden yapılmamaktadır. Ayrıca LGBT+ da sayılan bu başlıkların her biri baskı da görmemektedir: questioning ya da ally vs. gibi.

Hatta her insanın cinselliği eşsizdir ve diğerinden farklıdır. “Nominalgender” kavramı bunu ifade eder. Ahmetgender, Fatmagender gibi (48)…

Bu önerme bu anlayışa uygundur ve mantıksal sonucudur bu.

8 milyar farklı gender… Eğer her insanın cinselliği kendine özgü ise insanlar arası ilişki nasıl mümkün olabilir?

Her insanın deneyimi eşsiz ve kendine özgü ise insanlar arası ilişkinin hiçbir olanağı yoktur. Çünkü bir ilişki ortak bir zemin, dil ya da asgari bir örtüşme gerektirir.

*

Bu bakış açısına göre insanlar tanımlanırken, kişilerin sınıfsal durumu, yurttaşlık durumu ya da mesleki konumuna göre değil mikrocinsel kimliklerini esas almaktadır.

*

Malum İdeolojinin, Kendisine Uygulanması

LGBT+ derken:

-Neden L’ye öncelik veriliyor; B niçin 3. Sırada? Neden Transları gösteren T harfi L, G ve B’den sonra geliyor?

-Neden LGBT de TLBG, GBTL, BGTL değil?

Neden her durumun sadece baş harfleri alınıyor da diğer harfleri alınmıyor? “Baş harf diyerek sözcüklerin harfleri içinde bir hiyerarşi oluşmuyor mu?

“Lezbiyen” sözcüğünün diğer harfleri de ilk harfi kadar önemlidir. O halde kısaltmada niçin ilk harf olan L harfi kullanılıyor da E, Z, B kullanılmıyor?

Lezbiyen …..L

Gay……………G

Biseksüel……...B

Trans………………T

Niçin

LEzbiyen…….E

 

GaY…………….Y

BiSeksüel………S

TraNs……………….N

LGBT yerine EYSN de olabilirdi.

Sözcüklerde, sembollerde, zamirlerde hiyerarşi arandığında her yerde her zaman mutlaka bulunacaktır.

*

Malum İdeolojinin İnsana Bakışı

Malum ideolojiye göre bir insanın kim olduğunu belirleyen şey: 

Artık emeğiyle geçinmesi, esnaf, memur, işçi ya da köylü olması değildir.

Artık sosyalist, muhafazakâr, sosyal demokrat, dindar, ateist, sağ ya da sol görüşlü olması değildir.

Artık İrlanda Cumhuriyeti yurttaşı ya da Çek Cumhuriyeti yurttaşı olması değildir.

Artık Müslüman, Hristiyan, Budist olması değildir.

Artık Karadenizli, Balkan Kökenli, Kafkasyalı olması da değildir.

Artık İspanyol, Alman, Ermeni, Katolik, Sünni ya da Süryani olması değildir.

Bu söylenenlerin hiçbiri bir insanı tanımlamamaktadır artık.

Malum ideolojine göre bir insanın kim olduğunu belirleyen şey, artık cinsel ilişki biçimi ya da cinsel ilişkide bulunduğu kimselerin kimliğidir.

*

Nanokimlikler Çağı

Bir insanın kiminle seks yaptığı ya da seks yapıp yapmadığı, yapıyorsa nasıl seks yaptığı başkalarını niçin ilgilendirir? Daha da önemlisi niçin kimliğinin birincil unsuru hâline gelir?

Bu kimlik politikası bile değildir, mikrokimlik politikasıdır. Toplumsal kimlik yoktur artık, mikrokimlikler vardır. İnsanın cinsel kimliği bile parçalanmıştır; çağ nanokimlikler çağıdır.

Her türlü bütünlük parçalanmış ve insan kendi içinde bile parçalara ayrışarak bütünlüklerden uzaklaştırılmaktadır.

Bu mantığın ulaşabileceği en son nokta artık kimlik kavramlarıyla içeriğin ilişkisini koparmaktır.

 (49)

Aseksüellik, "seks yapmamak" anlamına gelse de kişi “erkeklerle seviştiğini" belirtmektedir.

Lezbiyen, "kadınla seks yapan kadın" anlamına gelse de kişi “erkeklerle sevişmektedir.”

Bu seviyenin daha ötesi yoktur. Bu seviyede her bir insanın istediği her şey olmasının önünde ne maddi, ne düşünsel ne de dilsel bir engel vardır. Maddi ve düşünsel ortaklıklara karşıt olan teorinin ürettiği zeminde yukarıdaki örnek, ortaklıkların dilde de sona ermesinin örneğidir. Artık masaya "güneş", oduna "galapagos iguanası", safra kesesine "kolonya" demenin önünde bir engel yoktur. Bu bakışa göre her sözcük ne isterseniz o anlama gelebilir.

Parçalanmanın ve atomize olmanın son noktası budur.

Artık her bir insan, maddi, düşünsel ya da dilsel zemindeki bütün ortaklıklarından ve bütünlüğe yönelik ilişkilerinden sıyrılıp çağın en büyük bütünlüğü olan tekelci kapitalizmin vahşi pazarı önünde çırılçıplaktır.

*

LGBT Olmak ile LGBTci Olmak

Bu yazıda kendini LGBT olarak tanımlayan insanlar değil “LGBTcilik ideolojisi” eleştirilmektedir.

“X olmak” ile “X’ci olmak” birbirinden çok farklı iki durumdur. Türk olmak ile Türkçü olmak, Kürt olmak ile Kürtçü olmak, Müslüman olmakla İslamcı olmak birbirinden farklıdır.  “Çorumlu olmak” ile “Çorumluculuk” ya da “Çorumlu olmaya metafizik anlamlar yüklemek” birbirinden çok farklıdır.

Çorumlu olmak sizi bir başkasından daha üstün ya da aşağı yapmaz. Ama siz, Çorumlu olmanın diğer insanlara göre daha erdemli, daha bilgili, daha dürüst bir konumda olduğuna inanıyorsanız bu durum Çorumlu olmaya anlamlar yüklediğinizin işaretidir.

“X olmak” ideolojik değil ontolojik bir durumdur, bir tutum ya da politik bir görüş değildir.

“X’ci olmak” ise ideolojik bir durum, politik bir tavırdır.

Ontoloji ile ideoloji birbirine karıştırılmamalıdır. Burada itiraz edilen şey ontoloji değil “ontolojinin ideolojileşmesi”dir.

Türk olmak, kendi başına politik bir tavır değilken Türkçü olmak politik bir tavırdır.

Benzer şekilde bir insanın gey, lezbiyen, biseksüel vs. olması ile LGBTci olması iki ayrı durumdur.

*

Malum İdeolojinin Güncel Karşılığı

Bir ideoloji ile ilgili fikir veren tutumlardan birisi şu soruyu sormaktır:

Bu ideolojiyi benimsediğimizde bugün ne yapmalıyız?

Bu ideolojinin, bu ideolojiyi üreten kişinin zihninden ya da duruşundan bağımsız olarak toplumdaki güncel karşılığı nedir? Bu felsefeyi dikkate alan, bu felsefeyle beslenen bir kişi, bugün nasıl bir tutum takınır?

Marksizm penceresinden bakılırsa güncel pratiğiyle malum ideolojisi 21. yüzyıldaki en rafine antimarksist ideolojilerin başında gelir.

Ancak malum ideoloji, sosyalist ve Marksistlerin önemli bir kısmında sempatiyle karşılanan ve itiraz edilmeyen bir ideolojidir. Eleştirel yaklaşan Marksistler bile bu eleştirilerini mırıldanarak yapmakta, doğrudan karşılarına almadan eleştirmektedir.

Bu türden körlükler sosyalist-Marksistlerin düşün iklimine uzun zamandır hâkimdir. Bunu göstermenin en kısa yolu şöyle bir düşünce deneyi yapmaktır. Kendini sosyalist olarak tanımlayan partilere gidip içeride kendini Marksist ya da sosyalist olarak tanımlayan insanlara şu soruyu sorun:

Aşağıdaki isimleri yorumlayın: K. Marx, V. Lenin, F. Engels, A. Gramsci vs.

Yanıtta sadece iki seçenek vardır:

-Olumlu

-Olumsuz

Bu kişilere sonra da J. Butler ve M. Foucault’yu sorun.  Büyük bir olasılıkla %90’ın üzerinde olumlu yanıt verilecektir.

Bu konunun detayları "Edebiyatla Ahmaklaştırma Felsefeyle Çökertme" serisinin 4. cildinde bulunan “Yüz Buruşturucu Bir Soru: J. Butler ve M. Foucault Sağcı mıdır Solcu mudur?” başlıklı bölümde tartışılmıştır.

*

Teorik kaynaklarına ve düşünsel besin zincirine bakıldığında şu net bir olgudur ki malum teori, tekelci kapitalizmin metropol ülkelerinin sponsorluğunda yapılan ve teşvik edilen bir felsefedir.

Bu hareket doğal bir muhalefet hareketi değil muhalefete çekidüzen vermek için topluma enjekte edilen bir düşüncedir. Sosyal bilimler laboratuarlarında üretilen bu ideolojiler, toplumsal muhalefeti işgal etmektedir. Malum teori, toplumsal muhalefetin enerjisini aktarmak için üretilen akademi imalatı bir düşüncedir.

SON

EDEBİYATLA AHMAKLAŞTIRMA FELSEFEYLE ÇÖKERTME 5. CİLTTaylan Kara


Yazının ilk iki bölümü aşağıdaki bağlantılardan okunabilir. 

Kaynaklar

44. https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT (Erişim Tarihi: 03. 09. 2023)

45. https://buffer.com/resources/lgbtqia-resources/ (Erişim Tarihi: 14. 09. 2023)

46. https://www.bbc.com/news/newsbeat-33278165 (Erişim Tarihi: 03. 09. 2023)

48. https://www.lgbtqia.wiki/wiki/Nominalgender (Erişim Tarihi: 03. 09. 2023)

99 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page