top of page

"SİVİL TOPLUM KURULUŞU" CIA İLE FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNMAK!

Güncelleme tarihi: 25 Mar


Özet:

*“Düşünce özgürlüğü” ve “insan hakları” için sol/sosyalistlerin düzenlediği bu toplantıya katılan uluslararası kuruluşlarda neredeyse hiç boş yoktur:

CIA’nın doğrudan uzantısı, antikomünist, G. Soros gibi büyük sermayedarların ve emperyalist devletlerin doğrudan fonladığı kim varsa toplantıya çağrılmıştır.


*Toplantıdaki iki eksik Paul Henze ve Kenan Evren'dir!

**Ankara’da 2011 yılında bir sempozyum düzenlenmişti. Bu sempozyum, basında şöyle haberleştirildi:

“Sosyolog/yazar İsmail Beşikçi ile dayanışma ve Türkiye’de ifade özgürlüğü savunmak adına Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi’nin düzenlemiş olduğu “İsmail Beşikçi ve Türkiye’de İfade Özgürlüğü” başlıklı uluslar arası sempozyum 17 Eylül’de Ankara’da yapıldı. (1)”Habere göre bu sempozyumun uluslararası katılımcıları şu kurumlardır:

*Freedom House

*Index On Censorship 

*Article 19

*IFEX (Düşünce Özgürlüğü Topluluğu)

*Human Rights Watch


“Türkiye’de ifade özgürlüğü” başlığıyla yapılan toplantıya katılan bu uluslararası kuruluşlara bakıldığında oldukça büyük tuhaflıklar göze çarpar.

Bu kuruluşların ilki “Freedom House” adlı kuruluştur.

Freedom House, parasının %85’ni ABD hükümetinin verdiği bir “sivil toplum örgütü”dür (2).

Freedom House, Marshall Planını ve Nato’nun kuruluşunu, Johnson’un Vietnam Savaşı politikasını destekleyen bir “sivil toplum kuruluşu”dur. Freedom House’un yönetim kurulunda yer alan bazı isimler şunlardır:

Zbigniew Brzezinski,

Donald Rumsfeld,

Samuel Huntington,

Paul Wolfowitz.

Bu isimler, ABD’nin Ortadoğu’daki işgal politikalarının teorisyeni ve uygulayıcıları, ABD savaş aygıtının en tepesinde bulunmuş isimlerdir. “Amerika’nın saldırgan politikalarının en radikal temsilcileri kimlerdir?” diye sorsanız ilk 3’e girecek kişiler, Freedom House’un yönetim kurulundadır. Soğuk savaş dönemindeki yeşil kuşak projesinin mimarı Z. Brzezinski bile bu listededir. 12 Eylül darbesinde CIA’nın Türkiye istasyon şefi olan ve darbeyi ABD başkanına “bizim çocuklar başardı!” diye haber veren Paul Henze, Z. Brzezinski’nin yardımcısıdır. Böyle bir kuruluş Türkiye’de ifade özgürlüğünü savunmaktadır!

Bütün bunlar bir şaka olsaydı “çok abartılı bir şaka” diye yorumlanırdı ancak çok daha fazlası vardır.

2003 yılında Freedom House’un başkanı seçilen James Woolsey, 1993-1995 yılları arasında Amerikan Haberalma Örgütü CIA’nın başkanlığını yapmıştır (3).(4)

Başkanının eski CIA başkanı olduğu bir “sivil toplum kuruluşu”dur Freedom House! Eskiden bu işler biraz gizli saklı yapılırken artık bu tür ilişkileri saklama gereği dahi duyulmamaktadır.

Böyle bir kuruluş “sivil toplum kuruluşu” ise Pentagon veya CIA da bir “sivil toplum kuruluşu“ sayılmalıdır! Freedom House ile karşılaştırılırsa CIA, Amerikan hükümetine muhtemelen daha mesafelidir!

*

Toplantıya katılan diğer bir kurum olan “Index On Censorship”in kurucusu Stephen Spender’dır. Parayı Verdi Düdüğü Çaldı adlı kitabı okuyanlar için bu isim oldukça tanıdıktır (5).


S. Spender, soğuk savaş döneminde sosyalist bloka karşı çıkarılan ve CIA’nın yıllarca fonladığı Encounter dergisinin editörüydü. Yıllar sonra Encounter’ın CIA ile ilişkisi ortaya çıktı ve dergi SSCB yıkıldıktan hemen sonra kapandı. Ne de olsa artık işlevi tamamlanmıştı. S. Spender, Encounter kapandıktan sonra “Index on Censorship”i kurdu.


(6,7)

Toplantının diğer katılımcısı “Article 19” ise Açık Toplum Vakfı, Ford Vakfı, Bill Gates vakfı ve İngiltere hükümetinin fonladığı bir kuruluştur (8).

Toplantıya katılan diğer uluslararası kurum “Human Rights Watch” adlı kuruluştur. 2011 yılında gelirinin 139.7 milyon dolar olduğu belirtilen bu kuruluşa, G. Soros’un Açık Toplum Enstitüsü’nün verdiği para 100 milyon dolardır (9,10).

*

Bu olayı 2011 yılında ilk yazan kişi olan Ahmet Kaplan, yazısında bu toplantı için şöyle bir yorum yapmıştı:

Tek eksik Paul Henze, hani 12 Eylül Darbesi için ”bizim çocuklar yaptı” diyen Amerikalı faşist. Ama n’aparsın adam ölmüş, ölmese belki onu da çağırırlardı (11).

Ne büyük şanssızlık ki P. Henze, toplantıdan dört ay önce yaşamını yitirmiştir! Ölmese “Türkiye’deki düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak için” konuşmacı olarak bu toplantıya davet edilebilirdi! Eminiz ki P. Henze katılsa, tıpkı yukarıda adları anılan diğer kuruluşların temsilcileri gibi “Türkiye’deki ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından dolayı oldukça kaygılı” olduğunu söyler ve düşünce özgürlüğünün genişletilmesi için “kişisel deneyimleri”ni paylaşırdı. Bilindiği gibi “deneyimlerinin” epey bir kısmını bu topraklardan elde etmiştir.

P. Henze’nin yukarıda sözü edilen diğer katılımcılardan ne eksiği vardır?

*

Görüldüğü gibi, “düşünce özgürlüğü” ve “insan hakları” için sol/sosyalistlerin düzenlediği bu toplantıya katılan uluslararası kuruluşlarda neredeyse hiç boş yoktur: CIA’nın doğrudan uzantısı, antikomünist, G. Soros gibi büyük sermayedarların ve emperyalist devletlerin doğrudan fonladığı kim varsa toplantıya çağrılmıştır.

Böyle bir toplantıya bu tür kurumların katılmasının sol camia içinde neredeyse hiçbir tepkiye neden olmaması, sol düşüncenin en kaba reflekslerini dahi yitirdiğinin açık bir kanıtıdır.

Edebiyatla Ahmaklaştırma Felsefeyle Çökertme 3. Cilt
Taylan Kara

taylankara111@gmail.com

Kaynaklar

1. https://gercekgazetesi.net/gundemdekiler/uluslararasi-ismail-besikci-sempozyumu-ankarada-yapildi

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_House

3. https://freedomhouse.org/article/freedom-house-announces-new-chairman-james-woolsey

4. https://en.wikipedia.org/wiki/R._James_Woolsey_Jr.

5. Frances S. Saunders, Parayı Verdi Düdüğü Çaldı, Kırmızı Yayınları, 2010, İstanbul.

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Index_on_Censorship

7. https://en.wikipedia.org/wiki/Encounter_(magazine)

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Article_19

9. https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/financial-statements-2011.pdf

10. https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch

11. https://sendika63.org/2011/09/ismail-besikci-ve-turkiyede-ifade-ozgurlugu-sempozyumu-ve-cia-kuruluslari-ahmet-kaplan-57769/


518 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 Comment


V. Koç
V. Koç
Sep 01, 2023

Sayın Kara,

Nezdimde büyük senaryoyu çok doğru okumuş bir entellektüel olmanız bakımından, büyük bir olasılıkla, yukarıdaki yazınıza konu sempozyuma veya benzer toplantılara katılanlar yada fonlayanlar sizi şaşırtmıyordur. Ama , Pyotr Kropotkin'in özlü bir şekilde ifade etmiş olduğu gibi sanırım sizin için:

"Düşüncelerini başkalarıyla paylaşmadan düşünmenin hiçbir çekiciliği olmaz. Bin bir zahmetle bir düşünce elde edip, onu da, kendi mührünü basmak için özenle saklayan insan, yalnızca bir düşünce fakiridir. Zeka dolu insan, düşünceyle taşar; düşüncelerini avuç dolusu saçar: Onları paylaşamazsa, yedi iklim dört bucağa serpemezse acı çeker: Onun yaşamı buradadır."

Anarşist Ahlak, Sayfa 66 - Kaos yayınları Çeviren : Işık Ergüden

Like
bottom of page