top of page

DR. AKİF AKALIN/ - Genetiği Değiştirilmiş Sol /26.10.2021

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ SOL /DR AKİF AKALIN


Yaşı altmışın üzerinde olanlar veya 1980 öncesini bilenler, günümüzde solun geçmiştekinden farklı bir sol olduğunu söylüyor. Gerçekten de bugün kendilerini siyasi yelpazenin solunda tanımlayan kişi, grup veya partilerin söylem ve eylemlerine bakılarak, bunların 1800’lü veya 1900’lü yıllarda liberal sağcı olarak kabul edilebileceklerini söylemek abartı olmaz. Elbette tarih boyunca sol da, sağ gibi kendi içinde farklı görüş ve eğilimler barındırdı, fakat bu görüşler ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, solu sol ve sağı sağ kılan “temel ilkeler” vardı ve bunlar birbirlerinden kolayca ayırt edilebilirlerdi. Örneğin sömürgeciliği savunan bir partinin sağcı ve sömürgeciliği lanetleyen diğerinin solcu olduğunu isimlerine bakmadan söyleyebilirdiniz. Oysa örneğin bugün Çin’in (Çin Komünist Partisi’nin) apaçık emperyalist bir projesi olan Kuşak ve Yol projesi, yine kendisine solcu veya sosyalist diyen kişi, grup, parti veya ülkeler tarafından açık veya örtük biçimde desteklenebiliyor. TAYLAN KARA’NIN SOSYAL NANOTEKNOLOJİ KURAMI Geçtiğimiz yıllarda üç ciltlik “Edebiyatla Ahmaklaştırma Felsefeyle Çökertme” dizisini yayınlayan Prof. Dr. Taylan Kara, soldaki bu değişimi “sosyal nanoteknoloji” kuramıyla açıklıyor. Kara’ya göre bugün genetik mühendisliği sayesinde nasıl soğuk denizlerde yaşayan bir balığın soğuğa dayanıklılığını sağlayan gen bir sebzeye aktarılarak soğuk iklimlerde yetişmesi sağlanabiliyorsa, sosyal nanoteknolojiyle ideolojilerin de temel ilkeleri değiştirilerek, karşıtlarına dönüştürülebiliyor. Kara kitaplarında günümüz solunun genetiğinin nasıl değiştirildiğini ve “sol” olmaktan çıkartıldığını, örneğin solun temel kavramlarından biri olan “emperyalizmin” solcuların gözünden düşürülerek, “emperyalizm” kavramından arındırılmış bir solun nasıl yaratıldığını gösteriyor. Okumanızı tavsiye ederim. EMEK – SERMAYE ÇELİŞKİSİNİ YOK SAYAN SOL “Emek – sermaye çelişkisini yok sayan sol” ifadesi ilk bakışta oksimoron gibi görünse de, bugün kendisini solcu olarak tanımlayan birçok kişi, grup veya partinin söz ve eylemlerine bakıldığında emek – sermaye çelişkisi yerine başka “çelişkileri” ikame ettikleri kolayca görülebilir. Örneğin bugün kendilerini siyasi yelpazenin solunda tanımlayan siyasi partilerin yayın organlarında kadın cinayetlerinin sorumlularının “erkekler” veya doğa talanının sorumlusunun “insan” etkinlikleri olduğunun ifade edilmesi kimseyi şaşırtmıyor. Bir yandan “kadın cinayetleri politiktir” derken, diğer yandan kadın cinayetlerinden “erkekleri” sorumlu tutmak, RES’leri, HES’leri, nükleer santralleri, termik santralleri, ormansızlaştırmayı ve daha nicelerini “antropojenik” sıfatıyla tanımlamak için genetiği değiştirilmiş olmak gerekir. Bugün her sorunun altında emek – sermaye çelişkisini arayan ve görünür kılmaya çalışan bir sol yerine, emek – sermaye çelişkisini gizlemeye, en azından sulandırmaya çalışan bir solumuz var. Buna her cümlesinde “sınıfsal” sözcüğünü mutlaka kullananlar da dahil. GÜNDE 200 COVID 19 ÖLÜMÜNÜ ŞABLONLAŞTIRAN SOL Lütfen elinize herhangi bir “sol” medya organını alın ve pandemi haberlerinin nasıl aktarıldığına bakın. Her renkten “muhalif” medya vaka ve ölüm sayılarını “şablon” üzerinde veriyor. Şablonda metin aynı, sadece her gün rakamlar değiştiriliyor. Bir de rakamlar “hava durumu” veya “piyasa” verileri gibi belirli bir köşeden verilse tamam olacak. Tabii buraya nereden gelindiğine de bakmak lazım. Daha salgının ilk günlerinde bilim salgınla mücadelenin temel ilkelerini sıraladı: herkese test yapılacak, hastalar izole edilecek, şüpheliler karantinaya alınacak. Bunların gerçekleştirilebilmesi için nüfus hareketlerinin kontrol altına alınması gerektiği apaçık ortadaydı. Bunu fark eden sermaye, “her ne pahasına olursa olsun çarklar dönecek” diyerek kırmızı çizgisini çekti. Muhtemelen bu pandemi 1970’lerde yaşansaydı, sol partiler, sendikalar, emekten yana güçler sermayenin “her ne pahasına olursa olsun çarklar dönecek” demesine asla izin vermez, şalterleri indirerek nüfus hareketlerini sınırlar ve salgının bilimsel yöntemlerle kontrol altına alınmasını sağlardı. Oysa günümüzün genetiği değiştirilmiş solu, sermaye ile işbirliğine giderek salgının kontrol altına alınabilmesi için tek yöntem olan kapanmaya karşı çıktı. Dahası etkin kapanma ile salgının kontrol altına alındığı örnekleri dahi görmezden geldi. Zaten bugün COVID 19 ölümlerini şablonlaştıran sol, gündelik işçi cinayetlerini de şablonlaştıran sol değil mi? Akif Akalın
327 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page