top of page

BİR SİYASAL İSLAM GÜZELLEMESİ OLARAK “KAR” ROMANI


Kar, son derece kaba bir şekilde yapılmış bir Siyasal İslam güzellemesidir.

*

Kitapta geçen bütün solcu, sosyalist, Cumhuriyetçiler iğrenç, aşağılık, mafya ya da darbecidir. Kitaptaki dini karakterler ise radikalinden ılımlısına mazlum, bilge, nur yüzlü, hoşgörülü, zeki ve fedakârdır.

*

Bu kitabı topluma sol-sosyalist medya ve kurumlar pazarlamıştır.


**

Orhan Pamuk’un 2002 yılında çıkan Kar romanını bir cümleyle özetlemek gerekseydi bu cümle kesinlikle şu olurdu:

Kar, bir Siyasal İslam güzellemesidir.

Bunu öyle gizleyerek ya da dolaylı olarak değil açık açık yapar. Kar romanına şöyle yüzeysel bir bakış atmak bile kitabın bir Siyasal İslam güzellemesi olduğunu anlamak için yeterlidir. Bu yazı bu kitabın ayrıntılı bir edebi eleştirisi değildir. Bu kitapla ilgili detaylı bir edebi değerlendirme için Cengiz Gündoğdu’nun “Kar… Bozuk bir meta” başlıklı yazısı okunabilir (1).

Bu yazıda sadece roman kahramanlarından yola çıkılarak bir değerlendirme yapılacaktır. 

*

Kar romanında ilk ve süreğen bir şekilde göze çarpan şey solcu, sosyalist, Cumhuriyetçi, Atatürkçü ya da laik olarak verilen karakterlerin tamamının kötü karakterler olmasıdır. Bunların içinde bir tane bile “normal” insan yoktur. Küçük Emrah filmlerindeki karakterler bile bu kitaptakiler kadar şematik değildir. Bütün Türklerin iyi, bütün Bizanslıların iğrenç olduğu Malkoçoğlu filmleri bile bu kadar karikatürize edilmemiştir. Şablonlaştırmada ve karikatürize etmede O. Pamuk’un bu romanıyla ancak Siyasal İslamcıların “başörtüsüz kadın perdesiz eve benzer ya kiralıktır ya satılık” düzeyindeki 5. sınıf romanları yarışabilir.

Kitaptaki dini karakterler ise radikalinden ılımlısına mazlum, bilge, nur yüzlü, hoşgörülü, zeki ve fedakârdır.

*

“Tezlerini romanlarında kanıtlamak için karakterleri zorlamak”, toplumcu gerçekçilere yapılan klasik eleştirilerden biridir. Oysa bunu yapmak bir romanın estetik değerini düşüren bir durumdur. Roman karakterleri, yazarın kafasındaki tezleri kanıtlamak için onun kuklası olamaz. Karakterler yazardan kopmalı ve kendi gerçekçiliği içinde değerlendirilmelidir. Orhan Pamuk nefret ettiği ve karşıtı olduğu ne varsa, hepsini Sunay Zaim isimli bir karaktere doluşturmuş ve hiçbir roman tutarlılığı, estetik ölçüt gözetmeksizin onunla roman yazmıştır.

Kar kitabı Jakobenleri, Cumhuriyetçileri aşağılayacağım diye karakterlere olmadık taklalar attırmış, karakterleri zayıflatmış ve kitapta karakterleri adeta yazarın birer kuklası hâline getirmiştir. Kar kitabındaki birçok sorunun yanında en büyük sorun budur.

*

İğrenç, aşağılık, mafya, darbeci solcular/sosyalistler/Cumhuriyetçiler!

Kitaptan bazı örnekler verelim. Muhtar ile Ka eski solcu arkadaşlarından söz ederler:

-“Muhtar'ın bir sorusu üzerine, bir zamanlar "dergide üçüncü dünya üzerine yazılar yazan" kıvırcık saçlı, Malatyalı Tufan'ın delirdiğini işittiğini gülümseyerek söyledi… Mahmut'u sordu daha sonra Muhtar. Ka onun şeriatçı Hayrullah Efendi'nin cemaatine katıldığını, bir zamanlar sol için girdiği kavgalardaki hırsla, şimdi Almanya'da hangi camiye hangi cemaat hakim olacak kavgalarına karıştığını söyledi… Hamburg'taki Türk mafyasıyla çalışıp zengin olan teorik Tarık'ı hatırladılar. Bir zamanlar Muhtar, Ka, Taner ve İpek ile birlikte matbaadan yeni çıkmış dergileri katlayan Sadık şimdi Alpler'den Almanya'ya kaçak işçi sokan bir çeteye elebaşılık ediyordu.

Ka'nın Almanya'da tanıdığı siyasal sürgünler içinde en mutlusu Ferhat, PKK'ya katılmış, milliyetçi bir heyecanla Türk Hava Yolları bürolarına saldırıyor, Türk konsolosluklarına molotof kokteyli atarken CNN'de gözüküyor ve bir gün yazacağı şiirleri hayal ederek Kürtçe öğreniyordu. Muhtar'ın tuhaf bir merakla sorduğu başka bazı isimleri ise Ka çoktan unutmuştu, ya da küçük çetelere katılan, gizli servisler için çalışan, karanlık işlere giren pek çokları gibi yok olduklarını, kaybolduklarını ve büyük ihtimal sessizce öldürülüp bir kanala atıldıklarını işitmişti” (2).


Kitap, bu ve benzeri onlarca örnekle doludur. Kitapta solcu, laik, Cumhuriyetçi, sosyalist olarak sunulan bütün karakterler ya çeteci, ya mafya, ya katil, ya darbeci, alçak, iğrenç ve aşağılık insanlardır. Lacivert’ten Muhtar’a, Hediye’den İpek’e, Sunay Zaim’den Ka’ya… Çeteci, katil ya da alçak olmayanlar ise bir zamanlar solcu olmuş ve dönmüşlerdir. Kitaba göre solcular ya dönerler ya da alçak olurlar.


Yine kitaptan örnekler:

-“Soru da şudur: Ben şimdi bir komünist, bir modernleşmeci, laik, demokrat, yurtsever olarak önce aydınlanmaya mı inanmalıyım, halkın iradesine mi? Aydınlanmaya ve Batılılaşmaya sonuna kadar inanıyorsam dincilere karşı yapılan bu askerî darbeyi desteklemem gerekir. Yok halkın iradesi her şeyden öndeyse ve ben artık katıksız bir demokrat olmuşsam o zaman gidip bu bildiriyi imzalamam gerekir” (3).


-“Uğruna bütün hayatını berbat ettiği bu solcu lafların en sonunda bir işe yarayacağını, o laflar sayesinde İpek ile sevişebileceğini düşünüyordu” (4).


-“Eli silahlı sosyalistler Kars'ta artık eskisi gibi güçlü olmadıkları, yol kesmek, polis öldürmek, bombalı paket bırakmak gibi eylemleri ancak Kürt gerillaların izni ve yardımıyla yapabildikleri için erken yaşlanmakta olan bu militanlarda bir eziklik vardı” (5).


Kitaptan şunları öğreniyoruz:

-Aydınlanmaya ve Batılılaşmaya inanıyorsan darbeyi desteklemen gerekir.

-“Solcu laflar” ancak sevişmeye yarar.

-Eli silahlı sosyalistler yol keser, polis öldürür, bombalı paket bırakır.

Kitaptan bir başka örnek:

-“Söylentilere göre kayıp ağabeyinin güzel karısıyla evlenebilmek için devletten bir "ölü" kâğıdı almak istemişti bu adam. Bu amaçla ağabeyinin kaçırılmasından bir yıl sonra başvurduğu emniyet, gizli istihbarat servisleri, savcılık ve askerî garnizondan kovulmuş, bir intikam isteğinden çok, konuyu bir tek onlarla konuşabildiği için son iki aydır kayıp ailelerine katılmıştı” (6).


Kar kitabında “kayıp aileleri”nin ele alınış şekli budur.

Kitaptan başka örnekler:

-“Ama Kadife'nin bütün Kars'ın önünde başını açmasının hem sanat hem de çok derin bir siyaset olacağını da hissediyorsunuzdur." "Başını açacaksa Lacivert'i bırakırız," dedi Osman Nuri Çolak” (7).

-“Sunay zengin ve aydın bir iktidar sahibi görünümündeydi ama yoksul halkla da dans ediyor, şakalaşıyor, …Fransız ihtilalinin coşkusu, aşının, prezervatifin ve rakının faydaları, zengin orospunun göbek dansı, …gibi konularda öğretici ve kısa sahneler de oyunun şurasına burasına doğal bir düzensizlik içerisinde serpiştirilmişti” (8).


-“…orduevlerinde eski askerlik arkadaşlarıyla buluşup iyice içtiği gecelerde kendisinin her Atatürkçü askerin içinde yatan şeyi yapmaya "hiç olmazsa" cesaret ettiğini söyler, fazla ileri gitmeden arkadaşlarını dincilerden korkmakla, hımbıllık ve korkaklıkla suçlardı” (9).

Kitaptan şunları çıkarabiliriz:

-Başörtülü kızın başını açtırmak için şantaj yapan laik darbeciler…

-Her Atatürkçü askerin içinde darbecilik vardır.

“Fransız İhtilali, aşı, prezervatif ve rakının faydaları”…

Bir romanda karakterler ancak bu kadar karikatürize edilebilirdi.

*

Sola sonsuz kin beslemek

Darbeci Sunay Zaim, Robespierre, Lenin, Jakoben, Atatürk, Che Guevera, Brecht…

Kitapta bu isimlerin hepsi ya da birkaçı neredeyse istisnasız yan yana sayılır.

*

Darbeci, alçak, ahlaksız solcular/laikler/Cumhuriyetçiler elbette vardır ve olmuştur; peki solcuların, laiklerin, Cumhuriyetçilerin, laiklerin hepsi böyle midir? Bu düşünce yapısını yalnızca bu tipler mi oluşturmaktadır?

 Burada G. Lukacs’ın sorduğu soruyu sormamız gerekir. G. Lukacs şunu yazar:

Sormamız gereken soru, “x gerçeklikte var mıdır? Değil, “x gerçekliğin tümünü temsil eder mi?” olmalıdır. Sonra gene, sorulacak soru, “x edebiyatın dışında bırakılmalı mı?” değil, “x’le yetinilmeli mi?” dir (10).

*

Bu bitmez tükenmez sonsuz bir kindir. O. Pamuk soldan, sol değerlerden, solu çağrıştıran her şeyden nefret etmektedir. Bu nefreti roman estetiğini zedeleyecek kadar kaba bir şekilde sergilemektedir. Roman karakterleri, bu nefret, bu gözü dönmüşlük nedeniyle yazarın birer kuklası hâlindedir.


10’dan fazla karakter içinde tek bir tane, bir tane bile normal solcu, laik, Cumhuriyetçi karakter yoktur. Bütün solcular döner; mafya, çeteci ya da İslamcı olur. Bu kitapta solculuk bir anomali, bir hastalık, döneklik, darbecilik veya ahlaksızlıktır. Jakobenlik ise bu kitaba göre nedensiz bir darbe hareketi, bir psikopatlık, bir tür ruh hastalığıdır. 

Cumhuriyeti savunan ya da kendini Kemalist olarak tanımlayan kişi ontolojik olarak darbecidir.

*

Nur yüzlü şeyhler, cici tarikatlar

Romandaki her karakter böyle midir? Örneğin dini karakterler nasıldır?

Kitaptan örneklerle devam edelim.

Ka, Kürt Şeyhi Saadettin Efendi Hazretleri’ni anlatmaktadır:

-“O ihtiyar adamdan her yere bir nur yayılıyordu. Derken yattığım yerde bir ışık tam gözümün içine vurup beni uyandırdı. Bir pişmanlık ve umut ile ayağa kalktım. Baktım az ötede aydınlık bir kapı açılmış, birileri girip çıkıyor. İçimden gelen sesi dinleyerek onların peşinden gittim. Beni aralarına aldılar ve aydınlık, sıcacık bir eve soktular… Bu evin, söylentilerini işittiğim Kürt Şeyhi Saadettin Efendi Hazretleri'nin gizli tekkesi olduğunu anlamıştım” (11).


-“Yalnız kaldığımızda (Şeyh) bana tatlılıkla gülümsedi. Onun az önce rüyamda gördüğüm iyi yürekli ihtiyar olduğunu anlayarak rahatladım. İçimden öyle geldiği için bana bir evliya gibi gözüken bu ulu kişinin elini öptüm. Çok şaşırdığım bir şey yaptı. O da benim elimi öptü. Yıllardır duymadığım bir huzur yayıldı içime. Onunla her şeyi konuşabileceğimi, bütün hayatımı anlatacağımı hemen anladım” (12).


-“Şeyh beni en yakınma oturtuyor, dertlerimi dinleyip yüreğime Allah sevgisi yerleştiriyordu. Hep ağlıyor, bundan çok huzur duyuyordum” (12).


-“Ka da korkusunu Şeyh'in gördüğünü anladı. Ama Şeyh'te öyle bir şey vardı ki Ka korkusundan utanmadı. …Ka bir anda kendisini Şeyh Efendi'nin elini öperken buldu” (13).


-“Davetime icabet ettiğin için nurol," dedi şeyh. "Seni rüyamda gördüm. Kar yağıyordu." "Ben de sizi rüyamda gördüm Efendi Hazretleri," dedi Ka. "Buraya mutlu olmak için geldim." "Mutluluğun burada olduğunun içine doğması bizleri mutlu etti," dedi Şeyh” (13).


-“Bizden niye korkuyorsunuz?" dedi Şeyh, çok şaşırmış gibi yaparak gözlerini kocaman kocaman açtı. Şişman ve sevimli bir adamdı, etrafındakilerin de içtenlikle gülümsediklerini gördü Ka. "Bizden niye korktuğunuzu söylemeyecek misiniz?"

"Söylerim, ama alınmanızı da istemem," dedi Ka.

"Alınmayacağız," dedi Şeyh. "Buyrun yanıma oturun. Sizin korkunuzu öğrenmek çok önemli bizim için“ (14).

*

Taş kesilen ateyizt eli!

Başka bir örnek:

-"Hicran kim?"

…Bir kızım olsaydı onun gibi güzel, akıllı ve cesur olsun isterdim. Türbancı kızların lideridir o, hiçbir şeyden korkmaz, çok kişiliklidir. Aslında başlangıçta, ateist babasının etkisiyle o da dinsizmiş, İstanbul'da mankenlik yapıyormuş, televizyona çıkıp kıçını bacaklarını gösteriyormuş. …

Hicran 'Sizi ortaçağın karanlığına götüren bu bez parçasını güzel başlarınızdan çıkarın!' diyerek kızların en şaşkınının başörtüsüne elini atıp çekmeye yeltenmiş ve o el o anda hareketsiz kalmış. Hemen kendini yere atıp kızdan -akılsızın akılsızı kardeşi bizim sınıftadır- özür dilemiş. Ertesi gün, gene gelmiş, daha ertesi gün gene ve onlara katılıp bir daha İstanbul'a dönmemiş. Türbanı ezilen Müslüman Anadolu kadınının siyasal bayrağı haline getiren bir azizedir o, inan bana (15)!


Nur yüzlü, bilge, anlayışlı şeyhler…

“Başörtüsüne uzanan elin hareketsiz kalması…” Böylesine çiğ, böylesine şematik bir anlatıma Emine Şenlikoğlu, Şule Yüksel Şenler, Yavuz Bahadıroğlu gibi İslamcı olarak bilinen yazarların romanlarında, en başarısız İslamcı yazarların en bayağı romanlarında bile rastlayamazsınız. Böylesi ancak günümüzde bazı televizyonların, izleyiciyi ahmaklaştırmak için koyduğu mistik dizilerde görülebilir.

*

Örnekler sayfalarca uzatılabilir. Kar romanı ilk sayfasından itibaren en bayağı siyasal şablonların, en klişe karikatür karakterlerin, en kaba sol düşmanlığının hiçbir özen gösterilmeden olduğu gibi okurun kafasına boca edildiği bir Siyasal İslam güzellemesidir.

*

Emre Kongar, Kar romanı ile ilgili şunları yazar:

… içindeki insan tipleri de (hatta benim karikatür olarak niteleyeceğim kadar) sert ve kalın çizgilerle belirlenmiştir (16).”

Kar romanı, büyük “ yüceltmen” Emre Kongar’a bile bunları yazdırabilmiştir (17).

Çünkü bir O. Pamuk “yüceltmen”i olan E. Kongar, bu kitabı övmek için aldığını açıkça söyler:

“(Kar) Kitabı ilk çıktığında büyük bir hevesle aldım ve üzerinde bir övgü yazısı yazmak için satırların altını çize çize okumaya başladım…(16)”


“Yüceltmen” E. Kongar bile bu kitabı överken “Siyasal İslama angaje” bulmakta ve ideolojisini eleştirmektedir.

*

Topluma Siyasal İslam pompalayan sol

Kar romanını bu topluma sol pazarlamıştır. Bu beşinci sınıf siyasal İslam güzellemesi, sol-sosyalist-ilerici yayın organları tarafından göklere çıkartılmıştır. Bu sol yayın organları manşetlerinde ve birinci sayfalarında Siyasal İslama karşı iken kültür sanat sayfalarında bu romanı övmüşlerdir.

2002 yılında bu kitap çıkar çıkmaz yazar Necmiye Alpay, son derece zorlama bir övgü yazısında bu kitaba şöyle methiyeler dizmiştir:

“…Roman tekniği ve özellikleri, izlekler ve yerlemler romandan romana değişse de bu büyük sorunsal hep işleyiş halinde. “Kar” bu açıdan Beyaz Kale’den sonra ikinci doruk. (18)”


Kitap çıkar çıkmaz Cumhuriyet Kitap’ın 14 Mart 2002 tarihli sayısının kapağındadır (19).


O. Pamuk kapaktaki söyleşisinde şunları söyler:

Temel olarak askeri darbeye dayanan Atatürkçü davranış tarzının en inandırıcı, en makul ifade yollarını da göstermek istedim (19)”

“Şimdi laiklik yalnızca askeri darbeler sırasında hatırlanan bir ilke (19)


O. Pamuk’un bu sözleri söylediği Cumhuriyet, ikinci cumhuriyetçilerin ya da liberallerin işgal ettiği Cumhuriyet değil, başında İlhan Selçuk’un olduğu Cumhuriyettir.

Kitaptaki bu ve benzer örnekler sayfalarca uzatılabilir. Kitabı okuyanlar, kitabın bu örneklerle tıka basa dolu olduğunu zaten görmüştür.

Bu birinci sınıf sol nefretini okura kusan beşinci sınıf romanı, bu siyasal İslam güzellemesini, topluma bizzat kendini sol-sosyalist-ilerici olarak tanımlayan yayın organları pompalamıştır. Bu şaşırtıcı durum, ibret verici bir olgu olarak tarihe geçmiştir.

Şu kural hiç şaşmaz.

Sol düşünceyi ve Cumhuriyeti çökertme savaşı edebiyat, düşün ve yayın çevresinde başlamıştır. Yıkımın nedenini, bu toplumun bugünkü durumunun kökenlerini biraz da oralarda aramak gerekir.

*


Birgün Gazetesi’nin eski yöneticilerinden yazar Selami İnce 2015 yılında sosyal medya hesabından O. Pamuk’la ilgili şu mesajı atmıştı:

“O. Pamuk ile solun ne sorunu var anlamıyorum”

Yukarıdaki yazılanları dikkate alsaydı aslında şunu sorması gerekirdi:

Bu kitapla sorunu olmayan bir sol olabilir mi?


(Edebiyatla Ahmaklaştırma Felsefeyle Çökertme 1. cilt)Taylan Kara


 Kaynaklar

2.      Orhan Pamuk, Kar, sf 61-2, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.

3.      Age sf 241

4.      Age sf 244

5.      Age sf 269

6.      Age sf 274-5

7.      Age sf 334

8.      Age sf 393

9.      Age sf 410

10.  Georg Lukacs Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı, Çev: Cevat Çapan Payel Yayınları İstanbul.

11.  Age sf 57

12.  Age sf 58

13.  Age sf 98

14.  Age sf 99

15.  Age sf 110-111

16.  Emre Kongar, Yazarlar Eleştiriler Anılar, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2016

19.  Cumhuriyet Kitap 14 Mart 2002

681 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page